Info:

Skicka in årsredovisningen i följande ordning:

· Årsredovisning med fastställelseintyg
· Revisionsberättelse – om så krävs
· Koncernredovisning med koncernrevisions- berättelse (ett moderbolag i en större koncern)

Alla handlingar skall vara på svenska. Förseningsavgift utgår redan vid en dags försening.

Skicka årsredovisningshandlingar till:

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Viktiga datum vid lämnande av årsredovisning till Bolagsverket

Klicka på nedanstående länk och sök räkenskapsår. http://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/ aktiebolag/arsredovisning

Viktiga datum 2018:

F-skatt, SA-skatt, arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
Deklarerade uppgifter och F-skatt samt betalning skall vara bokförda på skattekonto på nedan angivet datum vilket förutsätter att betalning sker minst en dag före.

I nedanstående länk hittar du alla viktiga datum till Skatteverket för privatperson eller företag. Klicka på länken och detaljanpassa informationen för just dina eller ditt företags behov. För val av företag ange omsättningens storlek och den registrerade redovisningsperioden för moms. När du har besvarat alla frågor, kan du skriva ut Skatteverkets lista över viktiga datum för ett helt år detaljanpassad för just ditt företag.

Skatteverkets självservice


Länkar:

Bolagsverket

Bokföringsnämnden

Datainspektionen / Checklista

Datainspektionens information om GDPR

Skatteverket


Välkommen till:

Savo Revisionsbyrå AB grundades av den auktoriserade revisorn Helena Korhonen för att bedriva revisionsverksamhet i egen regi. Bolaget startade sin verksamhet på hösten 2009 i Stockholm där verksamheten även i dag bedrivs.

Läs mer om företaget här...

Läs mer om tjänsterna här...